Analyser, utredningar, utvärderingar

Vilken nytta fick ni av era tidigare projekt? Ni har satsat resurser på många utvecklingsprojekt. Ni vet vad de kostade. Vet ni vad ni fick ut av dem? Vi var troligen inte inblandade. Det är bra. Då kan vi hjälpa er analysera vad ni fick ut av det.

Följeforskning & Lärande utvärdering

Vilken nytta får ni av det pågående projektet? Ibland vill man inte vänta med att utvärdera tills man är klar, exempelvis när man förbättrar sin löpande verksamhet. Genom att en utomstående följer utvecklingen i dialog med deltagarna ökar lärandet, och man kan dra nytta av erfarenheter redan innan man rapporterat utvecklingen. Man får helt enkelt ut mer av projektet. Vi har gått kursen.

Föreläsningar

Vi är duktiga på att berätta och förklara det vi jobbar med. Vi har föreläst om ämnen så skilda som det ideella ledarskapet, jämställdhet på arbetsplatsen, innovation i molnet, sociala media, att skapa utan copyright, och mötet mellan teknik och arkitektur.

Jämställdhet och likabehandling

Företag som har lika möjligheter, lön och ansvar oavsett kön och ungefär lika många män som kvinnor är mer lönsamma och mer produktiva än företag med ojämn fördelning. Så är det. Arbetslag med varierande bakgrund är mer kreativa än ensidigt sammansatta grupper. Vi hjälper er.