Exempel på uppdrag

Jämställdhetsplaner

Vi har hjälpt kunder med att skriva jämställdhetsplaner och med att sätta igång det praktiska arbetet.

Föreläsningar inom exempelvis jämställdhet

Vi gör presentationer så att de skall bli både lättsamma och lärorika stunder för personalen, och det gör ju inget om det är ett nyttigt ämne. Jämställdhet är kanske det vi kan bäst.

Utvärderingar

Vi har hjälpt kunder att utreda hur utvecklingsprojekt påverkat verksamheten. Ofta har det varit en förutsättning för att lyckas att vi kommit utifrån.

Upprätta policydokument

Vi har skrivit styrmedel med mätbara mål som kompass för företagets utveckling.

Administrativa tjänster

Vi sköter den löpande administrationen för Svenska utvärderingsföreningen (SVUF, www.svuf.nu).

Kvantitativa undersökningar

Vi har god erfarenhet av kvantitativa marknads- och kundnöjdhetsundersökningar. Många siffror blir det, men vi lovar att det blir färgglada bilder på slutet.

Kvalitativa undersökningar

Vi har också gjort kvalitativa undersökningar av exempelvis kundnöjdhet eller upplevelse av mediaproduktioner. Här blir det färre siffror men desto fler illustrativa citat.