Följeforskning & Lärande utvärdering

Vilken nytta får ni av det pågående projektet? Ibland vill man inte vänta med att utvärdera tills man är klar, exempelvis när man förbättrar sin löpande verksamhet. Genom att en utomstående följer utvecklingen i dialog med deltagarna ökar lärandet, och man kan dra nytta av erfarenheter redan innan man rapporterat utvecklingen. Man får helt enkelt ut mer av projektet. Vi har gått kursen.