Jämställdhet och likabehandling

Företag som har lika möjligheter, lön och ansvar oavsett kön och ungefär lika många män som kvinnor är mer lönsamma och mer produktiva än företag med ojämn fördelning. Så är det. Arbetslag med varierande bakgrund är mer kreativa än ensidigt sammansatta grupper. Vi hjälper er.